Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.02.2013 11:27 - 100 факта
Автор: zdimek75 Категория: Лични дневници   
Прочетен: 1026 Коментари: 0 Гласове:
3 

          Умолявам всеки, който счита, че християнската религия се основава на Библията, само на Библията, а не на предания и традиции, да прочете внимателно това и да се замисли върху  него.

image

                                 

100

       
           100 ФАКТА

        ПО ВЪПРОСА ЗА СЪБОТАТА

 

Защо празнуваме събота? Каква е целта на съботата? Кой е установил съботата? Кога е установена тя и за кого? Кой ден е истинската събота? Много празнуват първия ден на седмицата - неделята. Какво библейско основание имат за това? Някои празнуват седмия ден - събота. Какво основание и доказателства от Свещеното Писание имат те? Тук изнася- ме факти за единия и другия ден, които са ясно изложени в Божието Слово:

 

Шестдест библейски факта относно седмия ден - събота
 •   1.След работата през първите шест дни, при сътворението на тази земя, великият Бог си почина в седмия ден - Битие 2:1-3
 •   2. В посочените стихове този ден е означен като ден на Божията почивка или събота, понеже събота означава ден за почивка. За обяснение на това ще приведем пример, който може да се съпостави с това: когато някое лице се роди в даден ден, този ден става с това негов рожден ден. Така когато Господ Си почина в седмия ден, този ден стана Негов ден за почивка, или събота.
 •   3. Съгласно това седмият ден трябва винаги да бъде и остане Господна събота. Можете ли да промените рождения си ден и вместо деня, на който сте родени да приемете някой друг ден като ден на вашето рождение? Не можете. Така също не можете нито деня за Божията почивка да го замените с някой друг ден, през който Той не си е почивал. Поради това седмият ден е все още Господна събота
 •   4. Творецът благослови седмия ден - събота. Битие 2:3 
 •   5. Той освети седмия ден - събота. Изход 20:11
 •   6.  Той установи съботния ден още в Едемската градина. Битие 2:1-3
 •   7. Това е направено преди човешкото падение в грях, поради това съботата не може да бъде някакъв символ, защото символите са въведе- ни едва след човешкото падение.
 •   8. Христос казва, че "съботата е направена за човека" (Марко 2:27, т.е. заради човешкия род.)
 •   9. Съботата е спомен за сътворението. (Изход 20:11; 31:17) Винаги, когато си почиваме в седмия ден, както Бог си почина след свършва- нето на сътворението, ние прославяме спомена за това величествено събитие.
 •  10. Съботата е дадена на Адам - бащата на човешкия род. Марко 2: 27; Битие 2:1-3
 • 11. С това чрез него, като наш представител, тя е дадена на всички народи. Деяния 17:26
 •   12. Съботата не е еврейско постановление, понеже тя е установена повече от 2000 години преди да е съществувал и един евреин.
 •   13. В Библията съботата никъде не се нарича еврейска събота, но "Господна събота" - Левит 23:38. В четвъртата заповед на непроменимия Божи закон, който сам Господ изговори с гласа си на планината Синай и по-късно написа със Своя пръст на каменни плочи, ясно се казва "Седмият ден е събота на Господа твоя Бог." Изход 20:10. Така дословно е записано в първоначалния еврейски текст на Библията.
 •   14. Някои от библейските записи, които очевидно сочат на съботата и естествената седмица в самото начало, както и във времето на патри- арсите: Битие 2:1-3;  8:10,12  29:,27,28 и т. н.
 •   15. Тя е съставлявала важна част от Божия закон преди същият да бъде обявен на Синай. Изход 16:4,27-30
 •   16. Господ е поставил съботата в сърцето на Своя морален закон при провъзгласяването на същия - Изход 20:1-17. Защо Той е поставил четвъртата заповед - която се отнася специално за съботата - на това място, ако тя не би била непроменима, както и останалите девет заповеди?
 •   17. Заповед за празнуването на седмия ден - събота издаде сам Господ с гласа Си, така че израилтяните лично чуха това - Второзаконие 4:12,13
 •   18. Той написа след това тази заповед със Своя пръст. Изход 31:18
 •  19. Той издълба тази заповед в траен камък, показвайки с това нейната непреходност. Второзаконие 5:22
 •     20.  Заповедта за съботата, заедно с останалите, беше поставена в ковчега на завета в Светая Светих. Второзаконие 10:1-5
 •     21. Господ забрани работенето в събота дори и при най-неотложни работи - Изход 34:21 
 •     22. Господ наказваше израилтяните в пустинята затова, че престъпваха съботата - Езекиил 20:12,13
 •     23. Съботата е знак на истинския Бог, чрез който Той се различава от фалшивите богове - Езекиил 20:20
 •     24. Господ даде обещание, че Ерусалим ще стои до века, ако евреите празнуваха правилно съботата - Еремия 17:24,25
 •     25. Бог позволи те да отидат във вавилонско робство тъкмо поради престъпването на съботата - Неемия 13:18
 •     26. Поради това бе разорен Ерусалим - Еремия 17:27
 •     27. Господ изрече особени благословения над всички езичници, които биха празнували съботата - Исая 56:6,7
 •     28.  Това е пророчество, което се отнася за християнския период, тъй като в същото се подчертава: "Защото скоро ще дойде спасението Ми…" Виж Исая 56:1-7
 •     29. Господ обеща че ще благослови човека, който празнува съботата - Исая 56:2   
 •     30.  Той изисква от нас да наричаме съботата "наслада" - Исая 58:13.  Нека внимават онези, които я наричат "староеврейската събота", "робски ярем" и т.н.
 •     31. Тъй като съботата с векове е била погазвана, в тези последни дни тя трябва да бъде отново поставена на своето място. Исая 58:12,1
 •     32. Всичките святи пророци  празнуваха седмия ден - събота.
 •     33. Когато Божият Син дойде на този свят, през целия Си живот Той празнуваше събота - Лука 4:16; Йоан 15:10. С това Той следваше приме- ра на Своя Отец, Който след сътворението Си почина в събота. Нима ние не ще бъдем сигурни, ако в това отношение следваме примера на Отец и Сина?
 •     34. Седмият ден е Господен ден. Виж Исая 58:13; Изход 20:10
 •     35.  Христос каза за Себе Си, че е Господар на съботата (Марко 2:28). Това в никакъв случай не означава, че с това Той намали значението й, както погрешно твърдят някои. Напротив, както мъжът е господар на съпругата си (1Петрово 3:6), но тъкмо затова й оказва своята любов и защита, така и Христос се обхождаше спрямо съботата.
 •    36. Той потвърди, че съботата милостиво е отредена за доброто на човека - Марко 2:23-28
 •    37. Той не отмени съботата, но грижливо поучаваше как трябва да се освещава - Матей 12:1-13
 •    38.  Той учеше Своите ученици да не работят нищо освен онова, което е позволено да се прави в събота - Матей 12:12
 •    39.  На Своите апостоли Той даде напътствието: "Молете се да не се случи бягането ви зиме или в съботен ден" (Мат.24:20), което трябваше да стане  40 години след Неговото възкресение. 
 •    40.  Благочестивите жени, които вярваха в Христос и бяха с Него, грижливо спазваха съботата и след Неговата смърт - Лука 23:54-56
 •    41. В Библейския доклад, писан тридесет години след Христовото възкресение и вдъхновен от Святия Дух, изрично се споменава "съботния ден", т.е. "почивния ден". Деяния 13:14
 •    42.  Павел, апостолът на езичниците, я нарича "събота" (почивка) в 45 г. сл.Хр. (Деяния 13:27). Нима Павел не е знаел какво говори? Или трябва да вярваме на съвременните учители, които твърдят, че след Христовото възкресение тя е престанала да бъде събота - ден за почивка?
 •    43.  Вдъхновеният християнски историк Лука също споменава съботата през 64 г.сл.Хр.- Деяния 13:44
 •    44. Обърнатите езичници молеха "да им се проповядват тези думи и следващата събота"- Деяния 13:42
 •    45. На големия християнски събор, 52 години след Христа, Яков в присъствието на апостолите и много вярващи спомена, че през това време всяка събота се е проповядвало Божието слово по синагогите - Деяния 15:21
 •    46. През този ден обикновено са се провеждали молитвени събрания - Деяния 16:13
 •    47. Павел през този ден е четял и обяснявал Святото Писание на събрания народ - Деяния 17:2,3
 •    48.  Той е имал "обичай", т.е. редовно е проповядвал в този ден - Деяния 17:2
 •    49. Сами в книгата Деяния на апостолите намираме известие, че той в осемдесет и четири съботи е провеждал такива събрания. Виж Деяния 13:14,44; 16:13; 17:2;18:4,11
 •    50. Между християни и евреи никога не се е дошло до спор заради съботата. Това е доказателство, че и едните , и другите са празнували същия ден - събота.
 •     51. В многобройните си обвинения срещу Павел евреите никога не са го обвинявали в непочитане на съботата.Те сигурно биха сторили това, ако той не   почиташе съботата.
 •     52. Но той изрично твърди, че е спазвал закона. "Нито против юдейския закон, нито против храма, нито против Кесаря съм извършил някакво престъпление." (Деяния 25:8). Как би могло това да е истина, ако той не е  съблюдавал съботния ден?
 •     53. Съботата е спомената в Новия завет 59 пъти и то с почтителност и под същото название както и в Стария завет - "събота" или съботния ден", т.е. ден за почивка.
 •     54. В Новия завет никъде няма нито една дума, че съботата е премахната, отхвърлена или променена.
 •     55. Бог никога не е позволил на нито един човек да работи в събота. Читателю, с чие разрешение ти вършиш всекидневните си работи и в седмия ден?
 •     56.  Нито един християнин от Новия завет, нито преди, нито след Христовото възкресение, не е вършил в събота физическа работа. Защо съвременните християни  се различават от библейските християни?
 •     57. В Библията няма никакъв доклад за това, че Бог е оттеглил Своето благословение и освещение от седмия ден.
 •     58.  Както съботата се празнуваше в Едем преди падението на човека така ще бъде празнувана и на обновената земя през вечността - Исая 66:22,23
 •     59.  Седмият ден събота - съставлява важна част от Божия закон, който е известен на Синай от Божиите уста и който е написан с Неговата ръка на каменни плочи. Виж Изход 20. В началото на публичната Си дейност Христос изрично заяви, че не е дошъл да промени, нито да премахне закона. "Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците." Матея 5:17
 •    60. Христос остро укори фарисеите като лицемери, че се преструваха, че обичат Бога, докато в същото време потъпкваха една от десетте заповеди заради своите традиции. Празнуването на неделята е една от човешките традиции.
 •  
 •  
 • Четиридесет библейски факта относно неделя - първия ден от седмицата
 •  
 •       1. Първите стихове в Свещеното Писание описват делото, което е извършено в неделя - първия ден на седмицата. Битие 1:1-5 Това стори сам Творецът. Щом като Господ е работил в неделя при сътворението, можем ли ние да бъдем грешни затова, че работим в този ден, в който и Той е работил?
 •       2. Бог заповяда на човека да работи в първия ден на седмицата - Изход 20:8-11. Има ли нещо лошо в това, ако човек се покорява на Бога?
 •       3.  Нито един от патриарсите не е празнувал неделя.
 •       4. Нито един от святите пророци също не е празнувал този ден.
 •       5. По изричната Божия заповед Неговият свят народ е вършил все- кидневните си работи през около 4000 години.
 •       6. Сам Господ нарича този ден делничен ден - Езекиил 46:1
 •       7. Господ не е почивал през този ден.
 •       8. Той никога не е го е благословил.
 •       9. Христос също не е почивал в този ден нито през живота Си, нито когато лежа в гроба на Йосиф.
 •       10. Исус беше дърводелец (Марка 6:3) и работеше Своя занаят до тридесет години. Той празнуваше събота и работеше шест дни, съгласно закона. Според това през всичкото това време Той е вършил в неделя физически тежка работа.
 •       11. Апостолите също така работеха в този ден.
 •       12.  В Библията никъде не е записано, че Христос е благословил неделята.
 •       13. Апостолите никога не са почивали в този ден.
 •       14. Този  ден никога не е бил благословен с Божествен авторитет.
 •       15. Той никога не е бил осветен.
 •       16. Чрез Божия закон никога не е поставяно в сила празнуването на неделята, поради това работенето в този ден не може да бъде престъп- ление. "Където няма закон, там няма нито престъпление" (Римляни 4: 15). Грехът е само престъпване на закона - Яков 3:4
 •       17. В Новия завет никъде не е забранено работенето в този ден.
 •       18. В Свещеното Писание никъде не е предвидено наказание за онези, които не празнуват неделята.
 •       19. Също така никъде не е обещано благословение за онези, които я почитат.
 •       20. Никакво правило не е дадено за това как би трябвало да се празнува тя. Така ли щеше да бъде, ако Бог желаеше да празнуваме този ден?
 •       21.  Този ден никъде в Библията не се назовава християнска събота.
 •       22. Той никога и никъде не е назован съботен ден.
 •       23. Той никъде не се нарича Господен ден.
 •       24. Никога  и никъде не е наречен дори и ден за почивка.
 •       25. На този ден никъде в Библията не е дадено някакво свято наименование. Защо тогава да го наричаме свят?
 •      26. Той просто се нарича "първия ден на седмицата" - Йоан 20:1
 •      27. Доколкото докладите на Божието Слово показват, Исус никога по никакъв начин не е загатнал за празнуване на този ден, нито някога е споменал неговото име.
 •      28. Думата неделя, като име на този ден, нито един път не се споменава в Библията.
 •      29. Нито Бог Отец, нито Христос, нито и един вдъхновен човек никога не са изрекли нито една дума за почитане на неделята като свят ден.
 •      30. Този ден се споменава в Новия завет осем пъти: Матей 28:1; Марко 16:2,9; Лука 24:1; Йоан 20:1,19; Деяния 20:7; 1Коринт.16:2, но винаги само като "първия ден на седмицата".
 •      31. От приведените осем цитата, първите шест се отнасят за един и същ ден - една и съща дата.
 •     32. Павел съветва светиите да вършат в този ден всекидневни работи - събиране на дарения. 1Коринт. 16:2
 •     33.В целия Нов завет намираме доклад само за едно събрание на вярващи проведено в този ден, и то е било през нощта - Деяния 20:5-12
 •     34. Няма никакви намеци, че са провеждали такива събрания в неделя, нито преди, нито след това.
 •     35.  Никъде не пише, че е бил техен обичай да се събират в този ден, както четем, че "Павел по обичая си" в събота говорил на народа - Деяния 17:2
 •     36. Не е съществувало никакво изискване или правило в този ден да се преломява хляба (има се предвид обреда на святото причастие).
 •     37. Намираме доклад само за един такъв случай - Деяния 20:7
 •     38. Това е станало през нощта (Деяния 20 : 7-11). Христос обяви този свещен обред в четвъртък вечерта (Лука 22), а апостолите временно правеха това всеки ден. (Деяния 2:42-46)
 •     39. Библията никъде не казва, че първият ден на седмицата е спомен за Христовото възкресение. Празнуването на този ден е само човешки обичай, чрез който се престъпва и погазва Божия закон - Матей 15:1-9. Кръщението е спомен за смъртта и възкресението на Христос - Римляни 6:3-5
 •     40.  В Новия завет няма нито една дума за променяне на съботата или за някакво освещаване на първия седмичен ден.
 •            Тук са изложени 100 библейски факта по този въпрос, които ясно показват, че седмият ден е събота на Господа, както в Стария, така и в Новия завет. Това е част от Моралния закон на Бог, който съществува отпреди да се появят евреи и след съвременната цивилизация, каквато я познаваме, пак ще важи и се изпълнява!Гласувай:
3
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zdimek75
Категория: Новини
Прочетен: 132541
Постинги: 69
Коментари: 11
Гласове: 86
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31